PÅMELDING FOR VÅRENS SESONG ER ÅPEN!


Nå åpnes det opp for trening innendørs for barn og unge under 20 år! Vi starter derfor vår sesong mandag 8. februar med gratis prøveuke! 10 % rabatt på kurs for sen sesongstart!

Denne sesongen har vi valgt å ta inn litt færre elever pr klasse, for å lettere kunne opprettholde smittevern. Vi har satt opp flere klasser i de mest populære dansestilene for aldersgruppene 10-12 år og 13-18 år. Vi har også en ny klasse denne sesongen, Breakdance! Kom og prøv 🙂

Alle, både nye og gamle elever, MÅ melde seg på i påmeldingssystemet, selv i prøveuken (uke 6). Dette er for å kunne holde oversikt over hvem som er tilstede på timene til en hver tid, i tilfelle smittesporing. Det er svært viktig at ingen møter opp uanmeldt. Hvis eleven etter prøveuken ikke ønsker å fortsette, sendes en mail til rhythm.danseklubb@gmail.com for avmelding.  

For nye elever:
* eleven starter på nivå 1 i sin aldersgruppe der det er nivåinndeling. Skulle trener se at eleven er på for lavt nivå, vil eleven få beskjed og få flytte opp til neste nivå hvis det er ledig plass.
* aspirant og kompanitimer er ikke åpent for påmelding. Elevene må gjennom audition for å kunne melde seg på disse timene. Etter audition vil det være mulig å melde seg på for de som har blitt godkjent for disse klassene.

For gamle elever:
* når eleven starter i ny aldersgruppe, starter eleven på laveste nivå. Skulle trener se at eleven er på for lavt nivå, vil eleven få beskjed og få flytte opp til neste nivå hvis det er ledig plass.
* vi har dessverre ingen moderneklasse for 13-18 år denne sesongen. Hvis noen av elevene som gikk på Moderne 10-12 år forrige sesong ønsker å gå på moderne denne sesongen også, men fyller 13 år i år, er det mulig for dere å melde dere på denne timen.

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til prøveuke og sesongstart 8. februar!


Mvh Styret og trenere

Timeplan våren 2021

Påmelding her