Nyheter

Velkommen til Rhythm Danseklubb!


Vi tilbyr dansekurs fra 4 år til og med voksne og holder til over Verket Scene. Rhythm følger skoleruten og har stengt ved ferie og røde dager.

Det åpnes for påmelding til prøveuke og høstens kurs i starten av juli, lenke vil da bli aktiv. 

Alle, både nye og gamle elever, MÅ melde seg på i påmeldingssystemet, selv i prøveuken (uke 33). Dette er for å kunne holde oversikt over hvem som er tilstede på timene til en hver tid, i tilfelle smittesporing. Det er svært viktig at ingen møter opp uanmeldt. Hvis eleven etter prøveuken ikke ønsker å fortsette, sendes en e-post til info@rhythm.moss.no for avmelding.

Elever/foresatte oppfordres til å sette seg inn i, og holde seg oppdatert på våre vilkår og reglement. Vilkårene er bindende og ansees som akseptert ved påmelding.

Eventuelle spørsmål kan rettes til oss per e-post, info@rhythm.moss.no

For nye elever:

  • eleven starter på nivå 1 i sin aldersgruppe der det er nivåinndeling. Skulle trener se at eleven er på for lavt nivå, vil eleven få beskjed og få flytte opp til neste nivå hvis det er ledig plass.
  • aspirant og kompanitimer er ikke åpent for påmelding. Elevene må gjennom audition for å kunne melde seg på disse timene. Etter audition vil det være mulig å melde seg på for de som har blitt godkjent for disse klassene.

For gamle elever:

  • når eleven starter i ny aldersgruppe, starter eleven på laveste nivå. Skulle trener se at eleven er på for lavt nivå, vil eleven få beskjed og få flytte opp til neste nivå hvis det er ledig plass.

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til prøveuke og sesongstart 16. august!

Mvh Styret og trenere

Timeplan høsten 2021