Alain Sondey

Alain danser stiler som bl.a. hip hop, house, afro, breakdance og lyrisk jazz. Han har flere års erfaring som danseinstruktør fra Bodø, tidligere danset i kompaniet På tå hev i Nord-Norge og Operaen, deltatt i konkurranser både innen- og utenlands. Alain skal undervise i breakdance og gutteklasse denne våren.