Barnetrenere

Vi har 6 fantastiske barnetrenere i alderen 14-22 år. De har selv danset lenge i klubben og har gjennomført lederkurs ved et ungdomsseminar arrangert av Norges Idrettsforbund, samt kurs i barnedans høsten 2019.