KOMPANI OG ASPIRANT

19029429_10158860266740574_5251844520848122648_n

Mer info om neste opptak kommer våren 2020.

ALLE I ASPIRANT/KOMPANI MÅ TA 1 BALLETT-/TEKNIKK-TIME I UKA.

Ved Rhythm har vi et kompani og en aspirantgruppe, som er klubbens ansikt utad. De får være med å representere Rhythm på arrangementer i Moss i løpet av året. Det er mulig å bli tatt opp til disse gruppene via audition etter sommershow eller ved nominering av sin trener.

Hver gruppe har rundt 20 elever. Disse skal beherske grunnleggende danseteknikk, ha rytme, utstråling, ha god oppmøtehistorikk og bidra til god stemning i klassen. Enkelte elever som er gode nok i én stil vi setter opp for disse gruppene men ikke når helt opp i andre stiler, kan bli tilbydt plass i aspirant/kompani i den stilen hvor de har høyt nok nivå. Vi anbefaler alle som ønsker å komme inn i aspirant og kompani om å delta på teknikk- og/eller ballettklasse for å forberede seg til audition, og for å få mest mulig ut av å være medlem av ASPIRANT og KOMPANI.

Så har vi et ekstra tilbud til de som har kommet inn og ønsker å danse mer, som er virkelig dedikerte til dansen, som satser mot å komme opp i kompaniet, eller komme inn på danselinje (vgs), eller ønsker en karriere innen dans. Disse danner SATSNING ASPIRANT og SATSNING KOMPANI og består av ca 8 stk fra aspirantgruppa og 8 stk fra kompaniet. Man ser ofte at SATSNING ASPIRANT er et springbrett for KOMPANI, men hvor lenge man trenger å være i de forskjellige gruppene før lærerne føler man er klar til å rykke opp er veldig individuelt. Her nytter det ikke å sammenligne seg selv med andre, selvom det er vanskelig – hardt arbeid og godt humør vil skinne gjennom til slutt og bli belønnet.

Tilbudet om plass oppfordrer eleven til å delta på alle timene som er dedikert til disse gruppene. Rhythm kan ukentlig tilby:
SATSNING KOMPANI X 2 (med to forskjellige lærere)
HIP HOP KOMPANI
JAZZ KOMPANI
MODERNE KOMPANI
TEKNIKK KOMPANI
SATSNING ASPIRANT X 2 (med to forskjellige lærere)
HIP HOP ASPIRANT
JAZZ ASPIRANT
MODERNE ASPIRANT

Vi søker de som
– er 10 år eller eldre
– har tatt danseklasser før
– er positive
– åpne og inkluderende
– er villige til å melde seg på samtlige timer 
for Aspirant eller Kompani høsten 2018
og
– elsker å danse!