Priser

PRISER
1 SEMESTER (HALVT ÅR)

4-6 ÅR 45 MIN

1100 NOK

LENGRE TIMER (SE PRISER INNE I PÅMELDINGSSYSTMET)

7-10 ÅR 60 MIN

1400 NOK

LENGRE TIMER (SE PRISER INNE I PÅMELDINGSSYSTMET)

10-12 ÅR 60 MIN

1500 NOK

LENGRE TIMER (SE PRISER INNE I PÅMELDINGSSYSTMET)

12-19 ÅR 60 MIN

1800 NOK

LENGRE TIMER (SE PRISER INNE I PÅMELDINGSSYSTMET)

VOKSEN 60 MIN

2000 NOK

LENGRE TIMER (SE PRISER INNE I PÅMELDINGSSYSTMET)

ASPIRANT 60 MIN

1800 NOK

LENGRE TIMER (SE PRISER INNE I PÅMELDINGSSYSTMET)

KOMPANI 60 MIN

1800 NOK

LENGRE TIMER (SE PRISER INNE I PÅMELDINGSSYSTMET)

SATSNING 60 MIN

1800 NOK

LENGRE TIMER (SE PRISER INNE I PÅMELDINGSSYSTMET)

2 kurs 10 % rabatt
3 kurs 15 % rabatt
4 kurs 20 % rabatt

Maxpris 5100 kr

OBS! Alle medlemmer av klubben må betale en kontigent på 100 kr! 

Sitat fra Norges Idrettsforbund:
Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. 
Medlemskontingenten må være på minst kr 100 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Foreldre må være medlem for å ha barn i klubben og for å kunne delta på blant annet årsmøtet.

 

VILKÅR OG REGLEMENT:

 

Betaling

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding etter første uke (prøveuke), betales kursavgift tilbake.

MERK:  Eleven kan bli utestengt fra undervisning ved manglende betaling

Etter avtale kan beløpet deles.

Kursavgiften vil bli fakturert og send på epost. Det er da viktig å opplyse korrekt epostadresse ved påmelding. Betaling må skje innen forfallsdato.

ANSVAR:

Eleven er selv ansvarlig for verdisaker som medbringes til Rhythms lokaler

KOREOGRAFI – DANSER:

Elever har ikke lov til å bruke koreografi eller øvelser de lærer i timen av sine danselærere, til fremvisninger i egen regi, skolesammenheng og lignende, uten at dette er klarert med danselærer før bruk.

BILDER/VIDEOMATERIELL:

Rhythm står fritt til å bruke bilder vi tar på forestillinger og underveis i året, i markedsføringsøyemed eller på vår nettside. Dersom dere IKKE ønsker dette for deres barn, ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed om dette, slik at vi kan ta dette til etterretning.

DETTE MÅ DU BETALE FOR UTENOM KURSAVGIFT:

Medlemskontigent da Rhythm er en idrettsklubb. Alle betalende kunder må være medlemmer av klubben.

Billetter til forestilling

Det som ikke kan lånes av kostymer hos Rhythm, må eleven selv fremskaffe (Se hva man har hjemme, låne av noen eller kjøpe inn)

Evt. sommerskole

ANNET:

Rhythm kan avlyse kurs om det er få påmeldte elever, men vil da tilby andre dager/tider med tilsvarende time om dette er mulig.

Vi tar forbehold om feil og eventuelle endringer.

Tyggegummi, snop, brus og mat er IKKE tillat i dansesalene.

Rhythm følger skoleruten og har stengt ved ferie og røde dager. Kursdag for lærere er ikke ferie eller en rød dag, kurs går som vanlig.