Priser

2 kurs 10 % rabatt
3 kurs 15 % rabatt
4 kurs 20 % rabatt

OBS! Alle medlemmer av klubben må betale en kontigent på 100 kr per år!

Sitat fra Norges Idrettsforbund:
Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. 
Medlemskontingenten må være på minst kr 100 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Foreldre må være medlem for å ha barn i klubben og for å kunne delta på blant annet årsmøtet.