Priser

2 kurs 10 % rabatt
3 kurs 15 % rabatt
4 kurs 20 % rabatt

OBS! Elev og foresatt skal begge betale medlemskontingent for at eleven skal kunne delta på våre kurs. Medlemskontingent kommer i tillegg til kursavgift. Se for øvrig klubbens vilkår og reglement her