Nivåer ved Rhythm

På Rhythm har vi følgende nivåer:

Åpent nivå: Åpent for alle innenfor alderen oppgitt på timen. Her legger læreren nivået etter hvem som deltar på timen.

Nivå 1: dette nivået er for nybegynnere, dansere med ca 0-1,5 års danseerfaring.

Nivå 2: dette nivået er for dansere med litt mer danseerfaring, kroppskontroll og disiplin. Eleven klarer å jobbe mer selvstendig med dansen. Eleven må godkjennes av lærer for å gå på dette nivået. Aspirant og Kompani er automatisk godkjent for dette nivået.

Aspirant: denne gruppa er for elever som ønsker å danse mye, og få mer individuell tilbakemelding. Eleven viser interesse, disiplin og selvstendighet gjennom semesteret. Det blir avholdt audition og man blir plukket ut for å gå i denne gruppa.

Nivå 3: dette nivået er for dansere som har mye danseerfaring, eleven må godkjennes av lærer for å gå på dette nivået. Kompaniet er automatisk godkjent for dette nivået.

Kompani: denne gruppa er for elever som ønsker å satse mot dansen, om det er for å komme inn på en danselinje eller for å nå sitt høyeste potensiale. Det forventes at man danser mange timer i uka (minst 1 ballett/teknikk-time), er selvdisiplinert og en bidragsyter/forbilde i klubben. Det blir avholdt audition og man blir plukket ut for å gå i denne gruppa.

Noen partier har kombinert 1-2 eller 2-3.

Hvis du er usikker på hvilke timer du/ditt barn kan ta, send en mail til rhythm.danseklubb@gmail.com.

Læreren kan også flytte elever opp eller ned et hakk, hvis de ser at et annet parti vil passe bedre for eleven dansemessig, uavhengig av erfaring. Dette vil da skje etter sesongen har startet Det beste for eleven er å være på samme nivå som resten av gruppa. Det vil gi en større mestringsfølelse. Denne informasjonen blir gitt direkte til elev eller via mail.