NIVÅER

På Rhythm har vi disse nivåene:

Nybegynner (ca 0-1,5 års danseerfaring)

Litt øvet (ca 2-4 års danseerfaring)

Øvet (eleven må godkjennes da dette er høyeste nivå)

Send en mail til rhythm.danseklubb@gmail.com hvis du er usikker på hvilke timer du/ditt barn kan ta!

I tillegg har vi satsningsgruppene Aspirant og Kompani for de som ønsker å danse mye! 😀

Audition til disse gruppene holdes etter sommershowet i juni.

Under ser du en oversikt over hvilke timer Aspiranter og Kompaniet kan danse våren 2019:

Skjermbilde 2018-12-15 21.23.20