NIVÅER

På Rhythm har vi følgende nivåer:

Nivå 1: dette nivået er for nybegynnere, dansere med 0-1,5 års danseerfaring
Nivå 2: dette nivået er for dansere med noen års danseerfaring
Nivå 3: dette nivået er for dansere som har mye danseerfaring, eleven må
godkjennes av lærer for å gå på dette nivået.
Aspirant og Kompani: dette er grupper for de som ønsker å danse mye i løpet av en uke (rundt 10 t). For å komme inn må eleven gjennom en audition eller plukkes ut av lærerne.

Hvis du er usikker på hvilke timer du/ditt barn kan ta, send en mail til
rhythm.danseklubb@gmail.com.
Læreren kan også flytte elever opp eller ned et hakk, hvis de ser at et annet parti vil passe bedre for eleven dansemessig, uavhengig av erfaring. Dette vil da skje etter sesongen har startet. Det beste for eleven er å være på samme nivå som resten av gruppa. Det vil gi en større mestringsfølelse.