NIVÅER

På Rhythm har vi følgende nivåer:

Nivå 1: dette nivået er for nybegynnere, dansere med 0-1,5 års danseerfaring
Nivå 2: dette nivået er for dansere med litt mer danseerfaring, eleven må godkjennes
av lærer for å gå på dette nivået.
Nivå 3: dette nivået er for dansere som har mye danseerfaring, eleven må
godkjennes av lærer for å gå på dette nivået.
Aspirant og Kompani: disse er de øverste nivåene. For å komme inn på noen av disse, må eleven gjennom en audition. Audition holdes etter sommershowet i juni.

De elevene som ønsker å gå på nivå 3, vil få beskjed om de kan melde seg på timer
med dette nivået hvis de deltar på audition til aspirant/kompani, eller ved å melde seg
på nivå 3-timer under påmelding. Hvis de ikke blir godkjent for dette nivået, får de
beskjed etter påmelding.

Hvis du er usikker på hvilke timer du/ditt barn kan ta, send en mail til
rhythm.danseklubb@gmail.com.
Læreren kan også flytte elever opp eller ned et hakk, hvis de ser at et annet parti vil passe bedre for eleven dansemessig, uavhengig av erfaring. Dette vil da skje etter sesongen har startet. Det beste for eleven er å være på samme nivå som resten av gruppa. Det vil gi en større mestringsfølelse.