VILKÅR OG REGLEMENT


Rhythm følger skoleruten og har stengt ved ferie og røde dager.

Betaling

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding etter første uke (prøveuke), betales kursavgift tilbake.

MERK:  Eleven kan bli utestengt fra undervisning ved manglende betaling

Etter avtale kan beløpet deles.

Kursavgiften vil bli fakturert og send på epost. Det er da viktig å opplyse korrekt epostadresse ved påmelding. Betaling må skje innen forfallsdato.

ANSVAR:

Eleven er selv ansvarlig for verdisaker som medbringes til Rhythms lokaler

KOREOGRAFI – DANSER:

Elever har ikke lov til å bruke koreografi eller øvelser de lærer i timen av sine danselærere, til fremvisninger i egen regi, skolesammenheng og lignende, uten at dette er klarert med danselærer før bruk.

BILDER/VIDEOMATERIELL:

Rhythm står fritt til å bruke bilder vi tar på forestillinger og underveis i året, i markedsføringsøyemed eller på vår nettside. Dersom dere IKKE ønsker dette for deres barn, ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed om dette, slik at vi kan ta dette til etterretning.

DETTE MÅ DU BETALE FOR UTENOM KURSAVGIFT:

Medlemskontigent da Rhythm er en idrettsklubb. Alle betalende kunder må være medlemmer av klubben.

Billetter til forestilling

Det som ikke kan lånes av kostymer hos Rhythm, må eleven selv fremskaffe (Se hva man har hjemme, låne av noen eller kjøpe inn)

Evt. sommerskole

ANNET:

Rhythm kan avlyse kurs om det er få påmeldte elever, men vil da tilby andre dager/tider med tilsvarende time om dette er mulig.

Vi tar forbehold om feil og eventuelle endringer.

Tyggegummi, snop, brus og mat er IKKE tillat i dansesalene