Vilkår og reglement

MOSS OG RYGGE DANSEKLUBB (RHYTHM)

Ved påmelding til kurs hos Moss og Rygge Danseklubb, anses våre vilkår og reglement som akseptert.

Påmelding/kursavgift

Påmelding skjer via vår påmeldingsportal, følg lenke på www.rhythm.moss.no.

Er eleven under 18 år er det foresatt som skal melde eleven på.

Påmeldingen er bindende og faktura vil bli sendt i andre uka etter oppstart.

Elev/foresatt er selv ansvarlig for avmelding av kurs innen utgangen av første uke etter oppstart (prøveuka). Etter første uke (prøveuka) er påmeldingen bindende og full kursavgift må betales.

MERK: Eleven vil bli utestengt fra undervisning ved manglende betaling.

I spesielle tilfeller kan kursavgift deles opp etter avtale med klubben, ta kontakt med klubben per e-post info@rhythm.moss.no. Oppdeling av kursavgift belastes med kr 100 i administrasjonsgebyr.

Kursavgiften vil bli fakturert og sendt via Spond, under fanen innbetalinger. Det er viktig å gi korrekte opplysninger ved påmelding. Betaling må skje innen forfallsdato.

Kjøpt kurs kan ikke refunderes.

Kjøpt kurs kan ikke overføres andre.

Ved sen påmelding i semester belastes full kursavgift.

Prøveuke (prøvetimer)

Den første uken hvert semester er åpen for å prøve ulike klasser. Eleven skal likevel registrere seg/melde seg på i påmeldingssystemet. Elev/foresatt er selv ansvarlig for avmelding av kurs innen utgangen av første uke etter oppstart (prøveuka). 

Eventuelle prøvetime(r) etter prøveuken må avtales med klubben per e-post før påmelding. 

Medlemskontingent/medlemskap

Alle medlemmer skal betale medlemskontingent og registreres individuelt, medlemskontingenten kommer i tillegg til kursavgift.

Moss og Rygge Danseklubb (Rhythm) er medlem av NIF/Danseforbundet. 

Eleven er aktivt medlem, og er gjennom medlemskapet bl.a. forsikret for skader gjennom grunnforsikringen til NIF/Danseforbundet.

Foresatt må være medlem for å ha barn/elev i klubben, og for å kunne delta på blant annet årsmøtet.

Medlemskontingent per år er kr 100 for elever, og kr 100 for foresatt til elever under 18 år. 

Medlemskontingent vil bli fakturert og sendt via Spond, under fanen innbetalinger. 

Medlemskap må sies opp skriftlig, sendes per e-post til info@rhythm.moss.no

Force majeure

Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lock-down, flom, krig, opprør, naturkatastrofer, osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og klubben er fritatt for alt ansvar. Dette kompenseres ikke med redusert eller tilbakebetaling av semesteravgift.

Ansvar

Eleven deltar på eget ansvar.

Eleven er selv ansvarlig for eiendeler, klær og verdisaker som medbringes til klubbens lokaler. 

Gjenglemte klær etc. vil oppbevares frem til semesterslutt. Uavhentede klær vil da doneres Fretex eller annet veldedig formål. Klubben fraskriver seg ansvar for uavhentede klær i oppbevaringsperioden.

Klær/utstyr som lånes fra klubben til forestillinger etc. lånes ut på eget ansvar, og må erstattes ved tap/ødeleggelse.

Koreografi – danser

Elever har ikke lov til å bruke koreografi eller øvelser de lærer i timen av sine instruktører, til fremvisninger i egen regi, skolesammenheng og lignende, uten at dette er klarert med instruktører før bruk.

Bilder/videomateriell

Til dere som ønsker å filme deres egne barn, er dette greit, så lenge det ikke sjenerer det andre publikummet, og at materialet ikke distribueres eller blir vist offentlig.

Klubben står fritt til å bruke bilder vi tar på forestillinger og underveis i året, i markedsføringsøyemed eller på vår nettside/sosiale medier. Dersom dere IKKE ønsker dette for deres barn, må dette hukes av i egen boks ved påmelding i Spond. 

Dette må du betale for utenom kursavgift og medlemskontingent:

Billetter til forestilling (Parkteatret/Verket Scene).

Eventuell deltakelse på sommerdanseskole/sommerleir.

Eventuell deltakelse på workshops.

Det som ikke kan lånes av kostymer hos klubben til forestilling, må eleven selv fremskaffe. 

Annet

Klubben forbeholder seg retten til å gjøre endringer i timeplanen. Endringene vil bli meldt fra om så tidlig som praktisk mulig. Endringer vil si forskyvning av tidspunkt eller avlysning av klasser bl.a. grunnet lavt elev antall eller langvarig sykdom hos instruktør uten mulighet for vikar. Ved kansellert parti vil eventuelt betalt kursavgift refunderes.

Vi tar forbehold om feil og eventuelle endringer.

Tyggegummi, snop, brus og mat er IKKE tillat i dansesalene.

Elever som gjentatte ganger forstyrrer undervisningen for andre elever og instruktør vil bli vist ut av dansesalen. Foresatte skal ikke oppholde seg i dansesalene under undervisning.

Klubben følger skoleruten og har stengt ved ferie og røde dager. Planleggingsdager i skole/barnehage er ikke ferie eller en rød dag, kurs går som vanlig. Det er to sesonger i løpet av året med avsluttende show mai/juni og desember

Elever/foresatte forplikter seg til å holde seg løpende oppdatert på informasjon som blir lagt ut.

Covid-19

Elever/foresatte forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende regler, retningslinjer og tiltak som er fastsatt av myndighetene med hensyn til smittevern. Elever/foresatte skal også følge eventuelle smittevernstiltak klubben vedtar. Klubben vil, så langt det er mulig, tilby digital undervisning som kompensasjon for bortfall av ordinær undervisning.